El Tercer Sector Social com a generador d’ocupació

El Tercer Sector Social com a generador d’ocupació

“No lucrativitat no vol dir que podem tenir pèrdues, sinó que si tenim beneficis els reinvertim en la pròpia activitat” “El tercer sector social és iniciativa privada sense ànim de lucre i amb voluntat de dimensió social, que posa la persona al...