La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat avui dia 13 de desembre de 2017 , al Col·legi de Periodistes de Catalunya, una proposta legislativa per construir un nou model de col·laboració públic-social per la provisió de serveis d’atenció a les persones a partir de les oportunitats que ofereixen les Directives Europees de contractació pública.

Una de les prioritats del Tercer Sector Social és assolir un model de col·laboració públic-social per a la provisió de serveis d’atenció a les persones que asseguri l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social. Amb aquest objectiu La Confederació promou una nova regulació que eviti els interessos lucratius en la prestació d’aquesta tipologia de serveis i avui ha presentat una proposta legislativa basada en les oportunitats que ofereixen les Directives Europees per prioritzar la qualitat, la continuïtat i les necessitats específiques dels usuaris per sobre de consideracions merament econòmiques.
En base al dret comunitari, el Tercer Sector apel·la a la voluntat política per construir un model de concertació que, al marge de la llei de contractes, garanteixi la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones. El sector reconeix els avenços fets pel Govern de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria, que representen un pas endavant rellevant, però afirma que no ha esgotat les oportunitats que ofereixen les Directives Europees per excloure aquesta tipologia de serveis de les lògiques del mercat.
Joan Segarra, President de La Confederació, s’ha pronunciat sobre l’actual sistema de provisió de serveis, que utilitza fonamentalment la contractació pública i la subvenció: “No pot ser que a dia d’avui encara hi hagi serveis públics que es financen amb un sistema absolutament discrecional com és la subvenció, i alhora la nostra proposta busca superar que el preu sigui l’element clau a l’hora d’adjudicar serveis tant sensibles com els nostres“.
Segons Segarra, els dos instruments legislatius plantejats pel Govern de la Generalitat –projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, pendent de tramitació parlamentària, i concert social segons el Decret 3/2016 de mesures urgents de contractació pública, pendent de desplegament reglamentari— “són un pas valent i decidit, però encara hi ha camí a recórrer si volem assegurar la defensa dels drets socials de la ciutadania, especialment la més vulnerable“. Per una banda, els serveis subjectes a la Llei de Contractes de Serveis a les Persones continuen supeditats a la lògica mercantilista i no prioritzen amb prou garanties els proveïdors sense afany de lucre; i per l’altra el concert social plantejat es limita als serveis inclosos en la Cartera de Serveis Socials i no evita els interessos econòmics dels operadors. 
Un pacte de país per a una llei innovadora
En aquest marc, el Tercer Sector Social fa un pas endavant i reclama un pacte de país per un model català de gestió de serveis públics d’atenció a les persones a través de l’acció concertada amb la iniciativa social sense afany de lucre. La proposta es basa en tres elements clau: l’organització dels serveis al marge de la llei de contractes, mitjançant una concertació que garanteixi criteris d’accessibilitat i qualitat per sobre de consideracions econòmiques; la cobertura de tots els serveis d’atenció a les persones des d’una perspectiva àmplia i transversal; i el Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions públiques per garantir l’eficiència dels recursos públics i el màxim retorn social. 
L’acte ha comptat amb una taula rodona en la que Susana Ferrer – advocada sòcia de Coronas Advocats – ha aportat l’argumentari jurídic que sustenta la proposta presentada; Francesc José Maria – advocat i expert en el sistema de salut català – ha aportat algunes claus respecte com l’àmbit de la salut ha regulat també les fórmules no contractuals i ha reforçat l’exclusivitat dels operadors sense afany de lucre; i finalment, la Francina Alsina – Presidenta de la Taula del Tercer Sector – que ha mostrat l’absolut suport de l’organització que representa a la proposta impulsada per La Confederació, destacant la necessitat d’avançar cap a un marc legislatiu com aquest per garantir els drets socials de la ciutadania, especiament de les persones i col·lectius més vulnerables.
A partir de la proposta presentada avui, que es farà arribar als grups polítics en el marc de la campanya electoral, La Confederació teixirà complicitats amb els agents socials relacionats i iniciarà una campanya d’incidència política un cop constituït el nou Parlament.
En relació a les eleccions del 21D, des de La Confederació s’ha reclamat el retorn a la normalitat democràtica mitjançant la retirada de l”aplicació de l’article 155, i disposar així d’un Parlament i un Govern que puguin actuar amb plenes competències com a interlocutors del Tercer Sector per avançar cap a una Catalunya més social.