Avís legal

El domini web www.joansegarra.eu és propietat de Joan Segarra i Ferran i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals. Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per acomplir amb el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per Joan Segarra i Ferran.

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: Joan Segarra i Ferran 

DNI: 35.112.020 – J

Adreça postal: C/Sostres 33 – 08024– Barcelona

Correu electrònic: joan@segarra67.cat