“No lucrativitat no vol dir que podem tenir pèrdues, sinó que si tenim beneficis els reinvertim en la pròpia activitat”

“El tercer sector social és iniciativa privada sense ànim de lucre i amb voluntat de dimensió social, que posa la persona al centre”