El
passat 21 de juliol, La Confederació va presentar la
proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió
de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social
, fent-la arribar al Govern de Catalunya, al conjunt
dels grups parlamentaris, a la resta d’administracions públiques i als
principals agents socials i econòmics del país. Aquesta presentació va ser en
realitat un (re)llancem de la proposta del 2017. Una proposició del 
Tercer Sector Social per la
construcció d’un nou model de col·laboració publicosocial elaborada
de forma conjunta per les nostres federacions sòcies i les seves entitats de
base. 

Estem
convençuts que aquesta Llei ha de contribuir definitivament a la construcció
del desitjat model de col·laboració publicosocial que defensem:

§  Un model que
reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les
persones de caràcter social i n’asseguri la cobertura.

§  Un model que
garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos públics, en base
a una gestió solidària sense afany de lucre.

§  Un model que
limiti clarament l’interès econòmic dels operadors que accedeixin a l’acció
concertada, atorgant un rol fonamental i estratègic a la iniciativa social, com
a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones de
caràcter social.

§  Un model que erradiqui
definitivament el greuge comparatiu entre els serveis de gestió pública directa
i els de l’àmbit concertat, impulsant l’equiparació de costos dels serveis,
incloses les condicions salarials i laborals de les professionals.

Com hem ja dit
públicament, en aquesta legislatura serem més exigents que mai a l’hora de
reclamar al nou Govern que faci efectius els seus compromisos. És urgent i cal
passar de les paraules als fets. Tenim molt present que hi ha un mandat exprés
del Parlament de Catalunya perquè el Govern aprovi, en el termini de dos anys,
període que s’esgota l’abril del 2022, un projecte de Llei per a revisar el
marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la
prestació de serveis de caràcter social (disposició final segona de la Llei
5/2020).

Toca doncs que
mogui fitxa el Govern, a qui demanem la constitució d’una taula de treball el
més aviat possible per començar a concretar el text de l’avantprojecte de llei.
Des de La Confederació, com a principal associació empresarial del sector
social al nostre país i com a única patronal de caràcter transversal i no
sectorial, assumim el repte de impulsar aquesta llei, treballant per integrar
en el nou model de relació publicosocial al conjunt del Tercer Sector Social i
a aquelles empreses mercantils que vulguin apropar-se a les pràctiques i valors
de l’Economia Social i Solidària. Només d’aquesta manera assolirem l’objectiu
de desmercantilitzar els serveis d’atenció a les persones, evitant així que
ningú faci negoci amb la gestió de serveis públics de caràcter social.
Objectiu, per cert, que forma part del Pla de Legislatura de l’actual Govern de
Catalunya.

Pensem que es
una idea assumida, es reconegui o no, que l’estabilitat social d’aquest país no
s’aguanta sense el Tercer Sector Social. I això vol dir que calen polítiques
per acompanyar-lo i enfortir-lo. A les entitats socials i a les professionals
que les formem. No ens cansarem de dir-ho: sense entitats no hi ha professionals
i sense professionals no hi ha entitats.

Aquesta
proposta de llei que rellancem avui forma part del triple marc
legislatiu de suport i reconeixement al sector i anirà acompanyada del
desplegament de la Llei catalana de l’Economia Social i Solidària i de la
Llei del Tercer Sector Social de Catalunya.