Article escrit conjuntament amb els membres de la Comissió de Gestió de la 
Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Les cooperatives
d’iniciativa social gaudim del privilegi de formar part, alhora, del moviment
cooperatiu i de les plataformes representatives del tercer sector. Aquesta
posició, amb el sense afany de lucre i la governança democràtica com elements
definitoris, fa que el triple marc legislatiu que s’està bastint, Llei Economia
Social i Solidària, Llei d’Acció Concertada i Llei del Tercer Sector Social,
ens ocupi i preocupi de manera especial.

Les tres
iniciatives legislatives seran fonamentals per enfortir i promocionar uns
models d’economia i de gestió empresarial que posin a les persones al centre,
per fer real una economia per la vida. La viabilitat d’aquests models està
acreditada pel dia a dia de milers d’empreses cooperatives i entitats socials
del nostre país. En qualsevol àmbit d’activitat econòmica i específicament en
el sector de serveis d’atenció a les persones, trobem exemples d’èxit, que
ofereixen màxima qualitat de producte o servei des dels valors de l’economia
social.

Les tres lleis
són importants i estan estretament interrelacionades; per això les ubiquem en
el ja esmentat triple marc legislatiu. La Llei d’Economia Social i Solidària i
la Llei del Tercer Sector Social seran cabdals com a normes de referència i
enfortiment del conjunt de l’economia social i del sector social. Però sens
dubte serà la Llei d’Acció Concertada la que més incidència i de manera més
immediata tindrà en el model de col·laboració entre les administracions
públiques i el sector social. Serà la que permetrà avançar de manera definitiva
cap a la millora de la qualitat dels serveis i la seva desmercantilització,
posant a les persones al centre de l’acció.

Per tal que el
nou marc legislatiu tingui incidència real en les dinàmiques polítiques i
econòmiques serà indispensable no només que es facin realitat les tres lleis,
si no que ho facin sense rebaixes, respectant els elements troncals de les
propostes presentades pel sector i sense cedir a les pressions dels que no
volen aquestes lleis perquè trenquen amb el mercantilisme i l’especulació.
Diluir continguts en nom del consens i de tenir content a tothom ens pot
portar, per exemple, a tenir una Llei d’Economia Social com l’espanyola, que va
quedar com un brindis al sol, un cafè per a tothom, ple de bones intencions
però sense cap impacte transformador real. 

En aquest cas
serà clau el paper que juguin els partits polítics que d’entrada han manifestat
suport a les lleis. Esperem veure que les bones paraules i els compromisos es
fan realitat i que no ho ha renúncies o passos enrere forçats per interessos
partidistes i la pressió dels lobbies mercantils. “Desmercantilitzar els
serveis d’atenció a les persones”, “apostar per un pacte per una economia per
la vida” o “fer que aquesta sigui la legislatura més social de la història del
nostre país” son idees que hem formulat i escrit des del sector i que han estat
incorporades per diferents forces polítiques als seus programes electorals, a
les seves declaracions públiques i, fins i tot, als seus pactes de govern. El
compromís és públic i ferm. Segur que en faran honor i la valentia política
s’imposarà.

Però quan
negocies, demanar implica també oferir. És en aquest sentit que els diferents
sectors de l’economia social haurem d’estar a l’alçada. Cooperatives i entitats
hem d’estar disposades a fer passos endavant i saber aprofitar la oportunitat
que se’ns ofereix. Els continguts de les lleis impliquen canvis, compromisos i
fins i tot renúncies. I aquí també caldrà apel·lar a la valentia i la
generositat per damunt d’interessos parcials o particulars. Estem dibuixant un
nou paradigma que posi a l’economia social al lloc que li correspon. I tots
sabem que les nostres propostes es fonamenten en la coherència entre el que
proclamem i el que fem; dels valors declarats als valors practicats. Caldrà fer
passos valents i assumir riscos si cal. Transparència, ètica i honestedat.
Només així aconseguirem que la societat s’alineï amb les nostres propostes i
que aquestes esdevinguin veritablement transformadores.