Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Les cooperatives d’iniciativa social gaudim del privilegi de formar part, alhora, del moviment cooperatiu i de les plataformes representatives del tercer sector. Aquesta posició, amb el sense afany de lucre i la governança democràtica com elements definitoris, fa que el triple marc legislatiu que s’està bastint, Llei Economia Social i Solidària, Llei d’Acció Concertada i Llei del Tercer Sector Social, ens ocupi i preocupi de manera especial.

Les tres iniciatives legislatives seran fonamentals per enfortir i promocionar uns models d’economia i de gestió empresarial que posin a les persones al centre, per fer real una economia per la vida. La viabilitat d’aquests models està acreditada pel dia a dia de milers d’empreses cooperatives i entitats socials del nostre país. En qualsevol àmbit d’activitat econòmica i específicament en el sector de serveis d’atenció a les persones, trobem exemples d’èxit, que ofereixen màxima qualitat de producte o servei des dels valors de l’economia social.

Les tres lleis són importants i estan estretament interrelacionades; per això les ubiquem en el ja esmentat triple marc legislatiu. La Llei d’Economia Social i Solidària i la Llei del Tercer Sector Social seran cabdals com a normes de referència i enfortiment del conjunt de l’economia social i del sector social. Però sens dubte serà la Llei d’Acció Concertada la que més incidència i de manera més immediata tindrà en el model de col·laboració entre les administracions públiques i el sector social. Serà la que permetrà avançar de manera definitiva cap a la millora de la qualitat dels serveis i la seva desmercantilització, posant a les persones al centre de l’acció.

Per tal que el nou marc legislatiu tingui incidència real en les dinàmiques polítiques i econòmiques serà indispensable no només que es facin realitat les tres lleis, si no que ho facin sense rebaixes, respectant els elements troncals de les propostes presentades pel sector i sense cedir a les pressions dels que no volen aquestes lleis perquè trenquen amb el mercantilisme i l’especulació. Diluir continguts en nom del consens i de tenir content a tothom ens pot portar, per exemple, a tenir una Llei d’Economia Social com l’espanyola, que va quedar com un brindis al sol, un cafè per a tothom, ple de bones intencions però sense cap impacte transformador real.

En aquest cas serà clau el paper que juguin els partits polítics que d’entrada han manifestat suport a les lleis. Esperem veure que les bones paraules i els compromisos es fan realitat i que no ho ha renúncies o passos enrere forçats per interessos partidistes i la pressió dels lobbies mercantils. “Desmercantilitzar els serveis d’atenció a les persones”, “apostar per un pacte per una economia per la vida” o “fer que aquesta sigui la legislatura més social de la història del nostre país” son idees que hem formulat i escrit des del sector i que han estat incorporades per diferents forces polítiques als seus programes electorals, a les seves declaracions públiques i, fins i tot, als seus pactes de govern. El compromís és públic i ferm. Segur que en faran honor i la valentia política s’imposarà.

Però quan negocies, demanar implica també oferir. És en aquest sentit que els diferents sectors de l’economia social haurem d’estar a l’alçada. Cooperatives i entitats hem d’estar disposades a fer passos endavant i saber aprofitar la oportunitat que se’ns ofereix. Els continguts de les lleis impliquen canvis, compromisos i fins i tot renúncies. I aquí també caldrà apel·lar a la valentia i la generositat per damunt d’interessos parcials o particulars. Estem dibuixant un nou paradigma que posi a l’economia social al lloc que li correspon. I tots sabem que les nostres propostes es fonamenten en la coherència entre el que proclamem i el que fem; dels valors declarats als valors practicats. Caldrà fer passos valents i assumir riscos si cal. Transparència, ètica i honestedat. Només així aconseguirem que la societat s’alineï amb les nostres propostes i que aquestes esdevinguin veritablement transformadores.