Fills del gueto

Fills del gueto

Fa unes setmanes un vídeo viral on es veia una colla de nens malcriats fent el cretí a les finestres del seu col·legi major de Madrid, escandalitzava a molts persones pel to de les expressions dirigides a les estudiants del col·legi major femení del davant. El...

Un acord insuficient i decebedor

Havent deixat passar uns dies i des del coneixement que em proporciona haver liderat durant els darrers anys La Confederació i la interlocució amb el Govern sobre aquet tema, aporto algunes reflexions personals sobre l’acord signat el passat dijous 22 de...