Al principi en dèiem APA, però
aviat vàrem entendre que calia canviar a AMPA, Associació de Mares i Pares
d’Alumnes, incorporant en lloc preferent a les mares, tant o més implicades que
els pares en aquestes organitzacions.
Inicialment es limitaven a ser punt
de trobada entre els pares o espai informatiu quan al claustre de l’escola li
anava bé. Però al llarg del temps van assumir més tasques i responsabilitats
fins arribar a l’actual situació de sobrecàrrega.
Gestionen el menjador de
l’escola, organitzen el casal d’estiu, dissenyen la proposta d’activitats
extraescolars, planifiquen sessions de formació per als pares i fins i tot
encara els queda esma cada any per dur a terme accions per recaptar fons per a la Marató de TV3. Tot des del
voluntariat, sense cap tipus de compensació. Dones i homes que després de la
seva jornada de feina estiren les hores per atendre les necessitats de l’escola
dels seus fills.

Aquesta realitat respon a la
voluntat de fomentar la implicació dels pares a l’escola com un membre actiu de
la comunitat educativa. Però potser caldria preguntar-se si no ens hem passat
de frenada. Les AMPA han passat de ser elements de participació a convertir-se
en organitzacions que gestionen pressupostos de milers d’euros, entomant tot el
que se’ls encomana, sovint sense els coneixements necessaris. A més, no sempre
compten amb la complicitat i suport dels equips docents, que des d’un absurd
sentit corporatiu veuen l’AMPA com l’enemic enlloc de l’aliat per millorar el
projecte educatiu del centre.
I ara, en època de crisi,
assumeixen un paper clau compensant algunes de les mancances resultants de les
polítiques de retallades d’un Departament d’Ensenyament que històricament no ha
tingut en excessiva consideració a les associacions de pares. I és aquí on
cometem un gran error. No pot ser que els estalvis de les AMPA financin
aquelles necessitats que l’administració no vol o no pot pagar.

Seria desitjable que en algun
moment es revisi el model, quedant-nos amb els aspectes més potents de
participació i implicació, però ajustant les demandes a la disponibilitat i
capacitats reals de les mares i dels pares que des la militància amb l’educació
dels seus fills fan el que poden per ajudar a mantenir un model d’escola
pública en risc.