“Res passa fins que es mou alguna cosa” -A. Einstein-

Hem iniciat el 2021 i sembla que tard o d’hora tindrem
eleccions. Sigui el 14 de febrer, sigui en una altra data, properament el
nostre país tindrà un nou Parlament i un nou Govern. Serà una legislatura clau,
en la que caldrà continuar donant resposta als reptes immensos que la pandèmia
ens planteja mentre es treballa per l’endemà, per la nova realitat en la que
haurem de viure un cop passi aquest tsunami d’onades majúscules en un o dos
anys.

Com ja hem explicat i denunciat sobradament, més enllà de
l’emergència sanitària estem davant una emergència social sense precedents. Les
conseqüències de la crisi generada per la Còvid-19 són ja un fet i aniran
creixent durant els propers mesos de manera exponencial. Per això serà
importantíssim que el Govern i Parlament que sorgeixin de les eleccions
adquireixin compromisos ferms i activin polítiques valentes i decidies en
matèria de polítiques socials.

Davant les eleccions, de la Confederació hem fet públic
el document “Propostes del Tercer Sector Social davant les eleccions al
Parlament de Catalunya del 14F 2021”,
amb onze propostes concretes i
instant al conjunt de les forces polítiques del país a construir un acord
polític per a dur-les a terme. Paral·lelament, hem iniciat una ronda de
trobades amb cascun dels partits per compartir-lo i conèixer les seves
propostes.

L’endemà mateix de la constitució del Parlament i de la
confecció del Govern, iniciarem la nostra acció d’interlocució i incidència per
aconseguir el canvi de paradigma necessari que situï al sector social amb el
reconeixement social, polític i econòmic que li correspon i es mereix. Una
exigència que farem extensiva, per suposat, a la resta d’administracions
públiques.

Tenim pressa perquè anem tard. Finançament, marcs
legislatius, polítiques de reconeixement i promoció, participació en els espais
de decisió,… Els reptes i les necessitats són tantes i tan grans que cal
posar-se a treballar sense dilacions. Ens dirigirem al Govern i al Parlament
amb la voluntat col·laboradora, propositiva i dialogant que sempre ha
caracteritzat al Tercer Sector Social del nostre país, però ho farem de manera
exigent, sense acceptar que les bones paraules i intencions no es converteixin
en accions concretes i mesurables. I ho farem així perquè les entitats i
professionals que representem i, sobretot, les persones i els col·lectius als
que donem servei, no es mereixen una altra cosa.

Aquesta legislatura ha de ser la del canvi. La que
desmercantilitzi els serveis d’atenció a les persones; la que reconegui al
Tercer Sector Social i a la seva xarxa d’entitats com un actiu imprescindible;
la que situï al sector social, al costat de salut i educació, com a pilars
reals de la nostra societat; la de l’Economia Social i Solidària; la d’un Pacte
per una Economia per la Vida; la que posi a la persona al centre d’una vegada; la
que aposti, en resum, per una transformació estructural que ens porti a una
societat veritablement justa i cohesionada.