Ara fan un any el nostre
país vivia uns esdeveniments històrics que aquests dies recordem amb barreja de
sentiments. Aquell 1 d’octubre i els dies posteriors, tant el Tercer Sector
Social, com el conjunt de l’Economia Social no van restar aliens a uns fets que
impactaven directament en la nostra societat.

Les entitats representatives
vam reclamar, de manera individual i conjunta, a través de diferents comunicats
i articles,
respecte per a les institucions catalanes i per als
seus responsables polítics, així com pels drets col·lectius de la ciutadania
com a base de la democràcia.

Aquells dies i els que van venir, amb l’aplicació del
155 i el bloqueig del Govern i del Parlament, van posar en qüestió els
fonaments democràtics que tant havien costat construir. Un any després
continuem reclamant el mateix. Cal que els valors democràtics s’imposin per
damunt d’estratègies autoritàries. L’Economia Social i el cooperativisme

fonamenten el seu model de gestió empresarial en la participació i en la
governança democràtica.
 Una persona, un vot. Empreses i entitats que aposten per
treballar, viure i relacionar-se en un marc de valors com la transparència, la
propietat compartida, el respecte pel bé comú i la voluntat de transformació
social. Aquestes premisses guien l’acció i per això les propostes que sorgeixen
del sector s’han d’articular en una societat plenament democràtica.

Només des de la
radicalitat democràtica trobarem sortides a un conflicte que s’enquista, però a
més, només des de bases democràtiques podrem construir com a societat un futur
digne per al conjunt de la ciutadania del nostre país. La garantia de drets
socials en sentit ampli (educació, salut, treball, habitatge, pensions,
prestacions,…) és indissociable de la recuperació dels drets individuals i col·lectius
, fonaments de les
societats plenament democràtiques.

Conceptualment, la paraula radical implica fonamental i
total. El moment de canvi que està vivint el conjunt de la societat, demana
aquesta radicalitat democràtica a les nostres entitats, en el sentit de
compromís, dotant-les així de la màxima coherència en l’acció i la pràctica.
Només així aconseguirem ser veritables referents per a la ciutadania i tindrem
possibilitat d’incidir per assolir els canvis i la transformació social que
perseguim.