Ja
fa temps que les entitats i empreses del Tercer Sector venim denunciant que
quan la contractació de serveis públics es basa en el preu com a referència
principal, o fins i tot única traient-los a subhasta, s’obre un terreny propici
perquè acabin en mans de grans empreses multiservei que tenen com a objectiu
final obtenir beneficis per als seus accionistes i inversors. Amb voluntat de
guanyar el màxim de serveis per ampliar el seu volum de negoci, aquestes
empreses fan ofertes a la baixa amb pressupostos impossibles de complir en les
condicions que caldrien.
El
preu el paguem després tota la ciutadania en forma de llocs de treball precaris
i baixa qualitat dels serveis, amb conseqüències que poden arribar a ser
nefastes quan es tracta de serveis sensibles com els d’atenció a les persones
en l’àmbit social. En aquest àmbit, la qualitat està molt lligada al compliment
dels drets socials que defensem i pels quals vetllem les entitats sense afany
de lucre, i és per això que des del Tercer Sector Social alcem la veu per
preservar-la i garantir-la.
Bona
part dels serveis dirigits a la ciutadania més vulnerable s’ofereixen
mitjançant un model de col·laboració público-privada pel que les
administracions públiques deleguen la gestió al que es denomina “operadors” privats,
que poden ser empreses d’iniciativa social o empreses mercantils. És a dir,
organitzacions no lucratives o empreses “ordinàries”, que busquen el lucre
privat. El marc regulador és la Llei de Contractes del Sector Públic, que en el
cas d’aquest tipus de serveis resulta inadequada perquè fomenta una
competitivitat basada en el preu i descuida, per tant, la qualitat.
És
per això que reclamem superar aquest marc de relació i avançar decididament cap
a un model que exclogui les serveis socials i d’atenció a les persones de les
lògiques de mercat i dels interessos lucratius. Les Directives Europees de
contractació pública així ho preveuen i la seva transposició ja ha donat lloc a
diferents iniciatives legislatives en aquest sentit.
Per
primera vegada ens trobem davant d’un marc jurídic comunitari que, per sobre de
qualsevol altra consideració, procura garantir la protecció dels drets socials,
l’interès general i la qualitat de l’atenció als usuaris. I això només serà
possible si s’exclou els serveis d’atenció a les persones de les dinàmiques
mercantilistes i es limita l’interès econòmic de qui els presta, donant
preferència –si no exclusivitat— a la iniciativa social sense ànim de lucre com
a aliada estratègica de l’Administració.
És
el moment de fer passos endavant i el Tercer Sector Social hi volem contribuir.
Per això hem posat sobre la taula una proposta legislativa de concertació de
serveis d’atenció a les persones que aprofundeix en les fórmules no
contractuals i planteja un pacte de país per un model català basat en la
qualitat i l’interès general. El dret comunitari està de la nostra banda i
només falta voluntat política per fer-ho. La proposta l’hem fet arribar a tots
els partits polítics i, un cop estigui operatiu el nou Parlament de Catalunya i
s’iniciï la nova legislatura, treballarem perquè es converteixi en llei.
Aquesta
proposta pretén avançar cap a un model de col·laboració que, per sobre de
qualsevol altra consideració, garanteixi la protecció dels drets socials,
l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones, especialment les
més vulnerables. Parlem d’un model de col·laboració entre les administracions i
la iniciativa social no lucrativa per la provisió de serveis d’atenció a les
persones, que garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos
públics. Un model, en resum, que limiti clarament l’interès econòmic dels
operadors, atorgant un rol fonamental i estratègic al Tercer Sector Social, com
a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones.
Perquè,
quin sentit té que uns pocs facin negoci i s’enriqueixin amb els diners públics
que ens pertanyen a tota la ciutadania? Volem que Catalunya, i Barcelona com a
capital del país, siguin referents en la construcció d’aquest nou model de
col·laboració públic-social exigent i transparent, centrat en les persones i
que reconegui el valor d’aportació del Tercer Sector Social per davant de
multinacionals i altres formes especulatives. Ens hi juguem els drets de tota
la ciutadania i la cohesió del país.