Publicat a:


Les
cooperatives d’iniciativa social són cooperatives de treball, sense afany de
lucre, que operen en el sector de serveis a les persones. 
Són empreses
que amb els valors del cooperativisme, gestionen serveis des d’una cultura
empresarial basada en principis, que posa les persones per davant del capital,
i prioritza la recerca de qualitat, la participació i la gestió responsable
dels recursos. 
Aquests
elements són importants en qualsevol empresa, però prenen especial rellevància
en àmbits on es tracta amb persones. Atendre les necessitats de les persones,
especialment als col·lectius més desafavorits, és un dels reptes més actuals de
la nostra societat. 
Actualment
la realitat d’aquestes empreses es concreta en més d’un centenar de
cooperatives, que ocupen a gairebé 7.000 persones i facturen anualment més 140
milions d’euros
Agrupades a
la Federació
de Cooperatives de Treball de Catalunya
, entitat que lidera i
representa al sector, des de 2010 les cooperatives socials es visualitzen sota
el nom d’Empresa Social – Cooperatives d’atenció a les persones,
una marca que identifica la seva vocació de forma clara en un mercat en
constant evolució i creixement.
En els
sectors de la gent gran, les persones amb discapacitat, el lleure educatiu, les
escoles bressol, la inclusió social o la infància en risc, la gestió
cooperativa és cada dia més ben valorada per la seva vocació de servei públic,
proximitat, responsabilitat i capacitat d’autogestió. En alguns d’aquest àmbits,
al voltant del 20 % dels usuaris són atesos per empreses cooperatives.
A les
cooperatives socials conviuen dues dimensions, la de la visió empresarial i la
del sense afany de lucre. No són, però, dues vessants que es gestionin de
manera diferenciada. Ben al contrari, l’èxit del model rau precisament en la
 proposta d’empresa que reinverteix el cent per cent del beneficis en la
seva activitat.
El sense
afany de lucre i el sector de serveis a les persones com a àmbit d’actuació,
situen a les cooperatives socials en escenaris comuns amb les fundacions i
associacions del tercer sector. Per això, la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya, com a entitat representativa de totes elles, és membre
des de la seva creació de les dues organitzacions de tercer nivell referents.
Per una
banda la Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
, amb la voluntat de
contribuir a la visualització del sector i a la defensa dels drets de les
persones i col·lectius atesos. 
I per
l’altra, la
Confederació
Empresarial de l’Economia Social de Catalunya
, que recentment a
iniciat una nova etapa fruit de la integració de les diferents associacions
empresarials i federacions del sector. En aquest cas, l’aposta de les
cooperatives és clara per reforçar la capacitat de representació i incidència
del conjunt d’empreses i entitats, tant en l’àmbit polític, com social i
econòmic.

Aquesta
vinculació amb altres organitzacions i entitats del sector i les sinèrgies que
n’han derivat, han ajudat al cooperativisme social a fer front a les
dificultats que l’economia en global i el sector en particular està vivint com
a conseqüència de la crisi i de les retallades pressupostàries que el present
imposa. 
Un present
complex i incert que les cooperatives, amb la voluntat transformadora que les
caracteritza, volen convertir en un futur de creixement i millora pels seus
projectes empresarials i per les persones a les que donen serveis. 
Aquesta
voluntat s’ha concretat recentment en la presentació de l’estudi “Realitats i reptes del cooperativisme de treball”,
realitzat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la
Fundació Seira, on es recullen propostes concretes de millora. 
Entre els
reptes identificats destaquen els relacionats amb el finançament, la promoció
de l’emprenedoria col·lectiva, la cooperació empresarial o la innovació. Tots
ells, com es pot comprovar, reptes comuns pel conjunt del sector social.

Com diu el
clàssic, el futur està per escriure i l’afirmació pren mes força en uns moments
històrics com són els que està vivint la nostra societat i el nostre país. La
única cosa que podem dir en aquests moments és que el cooperativisme s’ofereix
per sumar a tot allò que contribueixi a millorar la vida de les persones i a
que siguin més felices.