Publicat a:


Periòdicament
apareixen als mitjans casos de mala gestió de serveis públics per part
d’empreses privades en sectors com la neteja, la salut o els transports que
deriven en conflictes laborals i en una atenció deficient als usuaris. Al
nostre entendre són símptoma d’un problema que fa temps que denunciem: la
tendència per part d’algunes administracions a prioritzar el preu per sobre de la
qualitat en els concursos públics.
Quan la contractació
de serveis públics es basa en el preu com a referència principal, o fins i tot
única traient-los a subhasta, s’obre un terreny propici perquè acabin en mans de
grans empreses multiservei que tenen com a objectiu final obtenir beneficis per
als seus accionistes i inversors. Amb voluntat de guanyar el màxim de serveis
per ampliar el seu volum de negoci, aquestes empreses fan ofertes a la baixa
amb pressupostos impossibles de complir en les condicions que caldrien.
El preu
el paguem després tota la ciutadania en forma de llocs de treball precaris i
baixa qualitat dels serveis, amb conseqüències que poden arribar a ser nefastes
quan es tracta de serveis sensibles com els d’atenció a les persones en l’àmbit
social. En aquest àmbit, la qualitat està molt lligada al compliment dels drets
socials que defensem i pels quals vetllem les entitats sense afany de lucre, i
és per això que des del Tercer Sector Social alcem la veu per preservar-la i
garantir-la.
Bona part
dels serveis dirigits a la ciutadania més vulnerable s’ofereixen mitjançant un
model de col·laboració públic-privat pel que les administracions públiques
deleguen la gestió al que es denomina “operadors” privats, que poden ser empreses
d’iniciativa social o empreses mercantils. És a dir, organitzacions no lucratives
o empreses “ordinàries”, que busquen el lucre privat. El marc regulador és la Llei
de Contractes del Sector Públic, que en el cas d’aquest tipus de serveis resulta
inadequada perquè fomenta una competitivitat basada en el preu i descuida, per tant,
la qualitat.
És per
això que reclamem superar aquest marc de relació i avançar decididament cap a
un model que exclogui les serveis socials i d’atenció a les persones de les
lògiques de mercat i dels interessos lucratius. Les Directives Europees de contractació
pública així ho preveuen i la seva transposició ja ha donat lloc a diferents
iniciatives legislatives en aquest sentit.
Per
primera vegada ens trobem davant d’un marc jurídic comunitari que, per sobre de
qualsevol altra consideració, procura garantir la protecció dels drets socials,
l’interès general i la qualitat de l’atenció als usuaris. I això només serà
possible si s’exclou els serveis d’atenció a les persones de les dinàmiques
mercantilistes i es limita l’interès econòmic de qui els presta, donant
preferència –si no exclusivitat— a la iniciativa social sense ànim de lucre com
a aliada estratègica de l’Administració.
És el
moment de fer passos endavant i el Tercer Sector Social hi volem contribuir. Per
això hem posat sobre la taula una proposta legislativa de concertació de
serveis d’atenció a les persones que aprofundeix en les fórmules no
contractuals i planteja un pacte de país per un model català basat en la
qualitat i l’interès general. El dret comunitari està de la nostra banda i només
falta voluntat política per fer-ho. La proposta l’hem fet arribar a tots els
partits polítics i, un cop es constitueixi el nou Parlament de Catalunya,
treballarem perquè es converteixi en llei.

Perquè, quin
sentit té que uns pocs s’enriqueixin amb els diners públics que ens pertanyen a
tota la ciutadania? Volem que Catalunya, i Barcelona com a capital del país, siguin
referents en la construcció d’aquest nou model de col·laboració públic-social
exigent i transparent, centrat en les persones i que reconegui el valor
d’aportació del Tercer Sector Social per davant de multinacionals i altres
formes especulatives. Ens hi juguem els drets de tota la ciutadania i la
cohesió del país.