“El que demana amb timidesa s’exposa a que li neguin el
que demana sense convicció.”

Maximilien Robespierre – Polític i revolucionari francès.

Una de les accepcions de la paraula just diu: amb la deguda proporció, sens falta
ni excés. Això mateix és el que el proper 3 de març reclamarem des de La
Confederació, en una acte que comptarà amb la presència de les principals
federacions i entitats del sector. Un finançament just pel serveis públics de
caire social que doni resposta a les necessitats de les persones, les
professionals i les entitats.

Després de dotze anys d’infrafinançament, després de quatre legislatures
esperant que es fessin realitat els compromisos, després de veure amb decepció
que els pressupostos recentment aprovats ignoraven les propostes presentades,
el sector es veu obligat a denunciar una situació que ens aboca a un llarg
període de greu incertesa i inestabilitat. Necessitem que la societat en
prengui consciència i empenyi per fer realitat el reconeixement que el sector
es mereix.

El març de 2019 fèiem una roda de premsa denunciant l’infrafinançament del
sector. És molt preocupant que tres anys després, havent passat una pandèmia,
amb un sector extenuat per l’esforç realitzat per fer front a la cadena de
crisis (sanitària, econòmica, social, de salut mental) i amb un empitjorament
generalitzat de tots els indicadors econòmics i de sostenibilitat de les
entitats, haguem de tornar a sortir repetint pràcticament els mateixos
arguments i presentant unes dades de situació encara més greus. Tres anys sense
solucions ni respostes estructurals.

El fet que portem quatre legislatures arrossegant la situació demostra que
no es tracta d’aquest o d’aquell govern. Ens trobem davant d’un problema crònic
que demana una resposta de país. És l’hora de la política; de la política que
garanteix el bé comú a la societat; de les polítiques socials que situïn a les
persones, especialment als col·lectius amb més risc, al centre. De veritat,
passant d’una vegada per totes de les proclames als fets i a les concrecions.
Nosaltres estem disposades, assumint que les solucions no vindran de cop i
oferint-nos, un cop més, a acompanyar al nostre Govern en les reclamacions de
finançament que calgui fer a l’Estat Espanyol.

Un sector unit, amb un missatge clar: volem el finançament just que
entitats i professionals es mereixen.