Publicat a:

Durant les darreres setmanes, amb la intensificació del
conflicte polític entre Catalunya i Espanya, hem assistit a diferents
posicionaments de les empreses del nostre país. Unes que canvien de seu social,
altres que es queden i un tercer grup que estudia marxar a altres racons de
món. Per la nostra banda, des de les empreses socials i entitats del tercer
sector, hem anat explicant que les nostres organitzacions ni poden ni volen
deslocalitzar-se i que no te cap sentit els canviar de seu social quan la
nostra raó de ser passa per atendre des de la proximitat i l’arrelament al
territori a les persones més vulnerables de la nostra societat.

Avancin com avancin els esdeveniments i sigui quin sigui
el resultat del procés que estem vivint, el tercer sector continuarà treballant
al servei de les persones del nostre país. Què ningú en dubti. Però per fer-ho
necessitem garantir la viabilitat i sostenibilitat empresarial de les nostres
entitats i les condicions laborals dels nostres professionals. Per això, s’han
encès totes les alarmes en confirmar que la intervenció del comptes de la
Generalitat de Catalunya per part de l’Estat suposarà la paralització de les
adjudicacions definitives de subvencions destinades a projectes socials.
Parlem d’un bloqueig que afectarà a 307 entitats que
havien de rebre un total de 4,5 milions d’euros anuals de la Direcció General
d’Acció Cívica i Comunitària i 224 associacions que havien de percebre 5,51
milions d’euros de la Direcció General de Joventut. No només es comprometen els
programes d’enguany sinó també els previstos pel 2018, molts dels quals no
podrien executar-se. Segons dades proporcionades per les entitats afectades, s’estima
que la mesura podria afectar a uns 1.300 professionals i a 900.000 persones
ateses pels serveis.
Des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector
Social de Catalunya considerem, més enllà d’altres consideracions polítiques,
que les conseqüències del context i del conflicte recaiguin en els col·lectius
més vulnerables i posin en risc la viabilitat i sostenibilitat econòmica de les
organitzacions no lucratives que treballen en l’àmbit de la cohesió social i de
l’atenció a les persones. La nostra societat no es pot permetre que es posi en
risc el suport als més castigats social i econòmicament. Ens hi juguem la
cohesió social.
Cal garantir la cobertura dels drets socials, la
continuïtat de les activitats que desenvolupen les entitats socials i el teixit
associatiu del país. Des de la dimensió socioempresarial del Tercer Sector, alertem
de l’impacte d’aquest bloqueig tindrà en la sostenibilitat econòmica de les
organitzacions i en els professionals (estabilitat de les plantilles, qualitat
de l’ocupació).
Des d’aquesta dimensió empresarial, La Confederació fa
anys que alerta que el sistema de finançament és clau per avançar cap a la
qualitat de l’ocupació del Tercer Sector Social i la sostenibilitat del sector.
No pot ser que serveis clau per construir una societat més inclusiva i
cohesionada s’estiguin finançant mitjançant fórmules tant discrecionals com les
subvencions.

Reclamem doncs, tal i com va fer per carta conjunta amb la
Taula del Tercer Sector al ministre Montoro i al Delegat del Govern a
Catalunya, que el Govern espanyol desbloquegi la partida de 10 milions d’euros
destinats a projectes socials. Així mateix, insistim, tal i com hem vingut fent
en diferents comunicats i manifestos, que la defensa dels drets socials, les
llibertats i la democràcia són indissociables de l’acció del Tercer Sector
Social que representem.