Avui en dia ningú posa en dubte el valor diferencial de les cooperatives:
un model empresarial que posa a la persona per sobre del capital i que ens
permet avançar en la construcció d’una economia més justa i solidària. Però a
l’hora d’argumentar i posar xifres a aquesta aportació de valor, moltes vegades
ens trobem que no disposem de dades concretes: sabem explicar el que fem i com
ho fem, però ens costa explicar el que aconseguim.

És per això que la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, a
proposta de la Sectorial d’Iniciativa Social, ha impulsat un procés
participatiu destinat a crear un model que ens ajudi a mesurar el valor social
que generen les cooperatives, el seu impacte social, econòmic i ambiental. És
la manera de demostrar a la societat que les cooperatives estem multiplicant
els recursos que rebent, generant valor a tots els nostres grups d’interès:
persones treballadores i sòcies, clients, administracions públiques, comunitat
local i societat, …

El procés impulsat per la Federació consisteix en el disseny i implantació
d’un sistema de càlcul de l’impacte de les cooperatives que ens permetrà a
totes les empreses associades:

·  Conèixer (identificar i mesurar) les
activitats que estem realitzant i els seus resultats: canvis que produeixen
sobre els diferents grups d’interès.

·  Comunicar dins de l‘organització: cada
persona de l‘organització contribueix a generar aquests canvis aportant valor.

·  Demostrar i argumentar davant les
administracions i inversors que els diners que aporten no és una despesa, sinó
una inversió (gestió responsable).

·  Explicar-ho a la societat.

Disposar d’aquest model per mesurar el nostre impacte social i retorn
econòmic és, en l’actualitat, una necessitat:

·  Per calcular i millorar l’eficiència de
cada cooperativa: mitjançant indicadors adaptats i consensuats que siguin
fàcilment mesurables.

·  Per tenir dades agregades de sector:
L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la transparència, la
confiança i l’eficiència de les entitats.

·  Per generar confiança: de cara a la
societat i els principals contractants.

·  Per identificar estalvis i sinergies que
les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes per les
administracions contractants.

·  Per diferenciar-se respecte altres models
mercantils: en els que pot primar l’eficiència econòmica.

·  Com a estratègia davant el context actual:
Ens trobem en un context amb ingressos decreixents i necessitats socials
creixents.

El model s’ha treballat de forma col·laborativa, des de la participació de
les pròpies cooperatives. El treball s’ha basat en els següents principis:

·  La teoria del canvi: que reflexiona sobre
quins són els canvis que estan generant les cooperatives en els diferents grups
d’interès.

·  No inventar res nou: aprofitar allò que ja
existeix al mercat.

·  Aprofitar allò que ja estan fent les
cooperatives: per evitar que els hi suposi una feina afegida.

·  Posar en valor els trets identitaris de les
cooperatives: a partir del Codi elaborat de forma consensuada.

Amb la voluntat que sigui fàcil per a les cooperatives i que no els hi
suposi una feina excessiva la seva implantació, hem creat un model que conté un
número reduït d’indicadors, i que coincideixen amb altres metodologies que ja
estan utilitzant algunes cooperatives, com el Balanç Social, el GRI o
l’Economia del Bé Comú.

Abans de final d’any les cooperatives disposaran del seu model, així com
d’una plataforma online que permetrà que les cooperatives puguin realitzar el
seguiment dels diferents indicadors, comparar-se al llarg del temps i amb
entitats similars. A més, permetrà obtenir una informació agregada del valor
global que aporten les cooperatives de treball a Catalunya.

Podrem donar resposta, d’aquesta manera, a les qüestions clau que
fonamentaran i posaran en valor la nostra aportació social: quin tipus de canvi
estem generant des de les cooperatives?, quins són els grups d’interès als que
estem aportant valor?, quin impacte estem generant en aquests grups?, quin
retorn econòmic genera la nostra activitat i com reverteix en la societat?, com
contribuïm a la millora social?, quin impacte tenim en el nostre entorn?

Per necessitat i per oportunitat estratègica, demostrem el valor social i
econòmic que generem!