Avui en dia ningú posa en dubte el valor
diferencial de les cooperatives: un model empresarial que posa a la persona per
sobre del capital i que ens permet avançar en la construcció d’una economia més
justa i solidària. Però a l’hora d’argumentar i posar xifres a aquesta
aportació de valor, moltes vegades ens trobem que no disposem de dades
concretes: sabem explicar el que fem i com ho fem, però ens costa explicar el
que aconseguim.

És per això que la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, a proposta de la Sectorial d’Iniciativa
Social, ha impulsat un procés participatiu destinat a crear un model que ens
ajudi a mesurar el valor social que generen les cooperatives, el seu impacte
social, econòmic i ambiental. És la manera de demostrar a la societat que les
cooperatives estem multiplicant els recursos que rebent, generant valor a tots
els nostres grups d’interès: persones treballadores i sòcies, clients,
administracions públiques, comunitat local i societat, …

El procés impulsat per la Federació, que
compta amb l’acompanyament expert de l’Albert Huerta i de la Nekane Navarro de
Vector 5,  consisteix en el disseny i
implantació d’un sistema de càlcul de l’impacte de les cooperatives que ens
permetrà a totes les empreses associades:

· Conèixer (identificar i
mesurar) les activitats que estem realitzant i els seus resultats: canvis que
produeixen sobre els diferents grups d’interès.

· Comunicar dins de
l‘organització: cada persona de l‘organització contribueix a generar aquests
canvis aportant valor.

· Demostrar i argumentar
davant les administracions i inversors que els diners que aporten no és una
despesa, sinó una inversió (gestió responsable).

· Explicar-ho a la
societat.

Disposar d’aquest model per mesurar el
nostre impacte social i retorn econòmic és, en l’actualitat, una necessitat:

· Per calcular i millorar
l’eficiència de cada cooperativa: mitjançant indicadors adaptats i consensuats
que siguin fàcilment mesurables.

·  Per tenir dades agregades
de sector: L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la
transparència, la confiança i l’eficiència de les entitats.

·   Per generar confiança: de
cara a la societat i els principals contractants.

· Per identificar estalvis
i sinergies que les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes
per les administracions contractants.

·  Per diferenciar-se
respecte altres models mercantils: en els que pot primar l’eficiència
econòmica.

·  Com a estratègia davant
el context actual: Ens trobem en un context amb ingressos decreixents i
necessitats socials creixents.

El model s’ha treballat de forma
col·laborativa, des de la participació de les pròpies cooperatives: es va crear
un grup de treball en el que han participat de forma activa 13 organitzacions.
El treball s’ha basat en els següents principis:

·  La teoria del canvi: que
reflexiona sobre quins són els canvis que estan generant les cooperatives en
els diferents grups d’interès.

·  No inventar res nou:
aprofitar allò que ja existeix al mercat.

·  Aprofitar allò que ja
estan fent les cooperatives: per evitar que els hi suposi una feina afegida.

·  Posar en valor els trets
identitaris de les cooperatives: a partir del Codi elaborat de forma
consensuada.

Amb la voluntat que sigui fàcil per a les cooperatives
i que no els hi suposi una feina excessiva la seva implantació, hem creat un
model que conté un número reduït d’indicadors, i que coincideixen amb altres
metodologies que ja estan utilitzant algunes cooperatives, com el Balanç
social, el GRI o l’Economia del Bé Comú.

Abans d’estiu disposarem del nostre model,
així com d’una plataforma online que permetrà que les cooperatives puguin
realitzar el seguiment dels diferents indicadors, comparar-se al llarg del
temps i amb entitats similars. A més, ens permetrà poder obtenir una informació
agregada del valor global que aporten les cooperatives de treball a Catalunya.

Podrem donar resposta, d’aquesta manera, a
les qüestions clau que fonamentaran i posaran en valor la nostra aportació
social:

·  Quin tipus de canvi estem
generant des de les cooperatives?

· Quins són els grups
d’interès als que estem aportant valor? Quin impacte estem generant en aquests
grups?

·  Quin retorn econòmic
genera la nostra activitat i com reverteix en la societat?

·  Com contribuïm a la
millora social?

·  Quin impacte tenim en el
nostre entorn?


Per necessitat i per oportunitat
estratègica, demostrem el valor social i econòmic que generem!