Publicat a:


A partir del retorn de
la democràcia, el nostre país va viure un ràpid desplegament de les activitats
vinculades a la construcció de l’estat del benestar. Aquest fet va suposar que
àmbits com l’educació, la salut o els serveis socials desenvolupessin multitud
de serveis.
Inicialment la majoria
d’aquests serveis eren gestionats per les mateixes administracions públiques
que en tenien la titularitat. Però ben aviat van sorgir les primeres
iniciatives privades que, de manera subsidiària o des de la cooperació, van
entrar en la gestió.
De entre aquests models
destaquen les cooperatives d’iniciativa social que són cooperatives de treball,
sense afany de lucre, que operen en el sector de serveis a les persones.

Parlem d’empreses que actuen a àmbits clau com l’atenció
a la discapacitat, la gent gran o la infància en risc d’exclusió. Empreses que
des dels valors del cooperativisme gestionen serveis des d’una cultura
empresarial basada en principis, que posa les persones per davant del capital,
i prioritza la recerca de qualitat, la participació i la gestió responsable
dels recursos.


Aquests elements són importants en qualsevol empresa,
però prenen especial rellevància en àmbits on es tracta amb persones. Atendre
les necessitats de les persones, especialment als col·lectius més desafavorits,
és un dels reptes més actuals de la nostra societat. Les cooperatives socials
hi donen resposta des dels inicis i s’han convertit avui en un actor principal
en el sector.

Actualment la realitat d’aquestes empreses es concreta en
més d’un centenar de cooperatives, que ocupen a gairebé 7.000 persones i
facturen anualment més 140 milions d’euros

Agrupades a la Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya, des de 2010 les cooperatives socials es visualitzen sota el nom d’Empresa
Social – Cooperatives d’atenció a les persones
, una marca que identifica la
seva vocació de forma clara en un mercat en constant evolució i creixement.

En els sectors de la gent gran, les persones amb discapacitat,
el lleure educatiu, les escoles bressol, la inclusió social o la infància en
risc, la gestió cooperativa és cada dia més ben valorada per la seva vocació de
servei públic, proximitat, responsabilitat i capacitat d’autogestió. En alguns
d’aquest àmbits, al voltant del 20 % dels usuaris són atesos per empreses
cooperatives.