Després de publicar ara fa una setmana
una
Carta oberta al cooperativisme català,
 avui tenia previst publicar-ne la segona
part. Però les trucades, correus i advertències que s’han produït durant aquests
set dies m’han fet decidir no fer-ho. 

Ja vaig dir que estava disposat a assumir
les conseqüències de no callar; però que les meves accions puguin perjudicar a
terceres persones que m’han recolzat o simplement se n’han fet ressò és una
línia vermella que no puc ni vull traspassar.

Passo pàgina doncs, desitjant que
amb la valentia i compromís de totes tornem al cooperativisme democràtic,
honest i transparent que un dia ens vam deixar prendre.

Abraçada cooperativa.