Hi ha idees que de tant repetir-les es converteixen en un tòpic. Una d’aquestes és la que afirma que l’educació és la clau del futur d’una societat i que ha de ser prioritari abocar-hi tots els recursos necessaris. Tots els governs i dirigents de qualsevol país ho incorporen, expressat d’una manera o altra, a les seves propostes polítiques. Però, quants ho fan de veritat?
Ara que el nostre país està immers en plena construcció d’un nou futur, cal definir molt bé les estratègies en tot allà vinculat als processos educatius dels infants i joves. Especial importància tindrà el què fem a l’etapa que va dels zero als tres anys i la posterior fins els sis. Diversos estudis pedagògics i científics demostren que aquest període és clau per la posterior construcció i desenvolupament de la persona. Els models educatius d’èxit del nord d’Europa són també una mostra de la significació de la feina ben feta a aquestes edats. A més, Catalunya, fidel a la seva tradició de societat capdavantera en propostes educatives innovadores i progressistes, ha desenvolupat els darrers anys una potent xarxa d’escoles bressol públiques amb un alt nivell qualitatiu.
El model d’educació de la petita infància català, impulsat fonamentalment pels ajuntaments amb la col·laboració de la iniciativa social en forma de cooperatives i associacions, ha donat excel·lents resultats i ha contribuït decisivament a la cohesió social del país. Aquest camí d’èxit, s’ha vist frenat darrerament a conseqüència de la crisi i  de les dificultats econòmiques derivades. Però també a determinades decisions del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de les que un dubte si responen només a qüestions econòmiques o si s’enquadren en determinats motius ideològics.
Sigui com sigui, el veritablement important és que disposem d’una excel·lent generació de professionals, majoritàriament dones, preparades, amb vocació i que creuen en la seva feina. Cal aprofitar aquest potencial i el de les empreses, entitats i ajuntaments que impulsen els projectes que les acullen, per posar els fonaments del sistema educatiu de la Catalunya del futur. Un sistema que aposti de veritat per l’educació com a clau de l’èxit de la societat.