AVALUAR
I MOSTRAR A LA SOCIETAT L’IMPACTE I EL RETORN ECONÒMIC I SOCIAL QUE GENEREM
LES COOPERATIVES DE TREBALL DE CATALUNYA

Avui en dia ningú posa en dubte el valor diferencial
de les cooperatives: un model empresarial que posa a la persona per sobre del
capital i que ens permet avançar en la construcció d’una economia més justa i
solidària.

Però a l’hora d’argumentar i posar xifres a
aquesta aportació de valor, moltes vegades ens trobem que no disposem de dades
concretes: sabem explicar el que fem i com ho fem, però ens costa explicar el
que aconseguim.

És per això que la Federació de
Cooperatives de Treball de Catalunya, a proposta de la Sectorial d’Iniciativa
Social, ha impulsat un procés participatiu destinat a crear un model que ens
ajudi a mesurar el valor social que generen les cooperatives, el seu impacte
social, econòmic i ambiental.

És la manera de demostrar a la societat que
les cooperatives estem multiplicant els recursos que rebent, generant valor a
tots els nostres grups d’interès: persones treballadores i sòcies, clients,
administracions públiques, comunitat local i societat, etc.

El procés impulsat per la Federació consisteix
en el disseny i implantació d’un sistema de càlcul de l’impacte de les
cooperatives de treball associat que ens permetrà a totes les empreses
associades:

·  Conèixer (identificar i
mesurar) les activitats que estem realitzant i els seus resultats: canvis que
produeixen sobre els diferents grups d’interès.

·  Comunicar dins de
l‘organització: cada persona de l‘organització contribueix a generar aquests
canvis aportant valor.

·  Demostrar i argumentar
davant les administracions i inversors que els diners que aporten no és una despesa,
SINÓ UNA INVERSIÓ (gestió responsable).

·  Explicar-ho a la
societat.

Disposar d’aquest model per mesurar el
nostre impacte social i retorn econòmic és, en l’actualitat, una necessitat:

·  Per calcular i millorar
l’eficiència de cada cooperativa: mitjançant indicadors adaptats i consensuats
que siguin fàcilment mesurables.

·  Per tenir dades agregades
de sector: L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la
transparència, la confiança i l’eficiència de les entitats.

·  Per generar confiança: de
cara a la societat i els principals contractants.

·  Per identificar estalvis
i sinergies que les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes
per les administracions contractants.

·  Per diferenciar-se
respecte altres models mercantils: en els que pot primar l’eficiència
econòmica.

·  Com a estratègia davant
el context actual: Ens trobem en un context amb ingressos decreixents i
necessitats socials creixents.

El model s’ha treballat de forma col·laborativa,
des de la participació de les pròpies cooperatives: es va crear un grup de
treball en el que han participat de forma activa 13 organitzacions. El treball s’ha
basat en els següents principis:

·  La teoria del canvi: que
reflexiona sobre quins són els canvis que estan generant les cooperatives en
els diferents grups d’interès.

·  No inventar res nou:
aprofitar allò que ja existeix al mercat.

·  Aprofitar allò que ja
estan fent les cooperatives: per evitar que els hi suposi una feina afegida.

·  Posar en valor els trets
identitaris de les cooperatives: a partir del Codi elaborat de forma
consensuada.

Abans d’estiu disposarem del nostre model,
així com d’una plataforma online que permetrà que les cooperatives puguin
realitzar el seguiment dels diferents indicadors, comparar-se al llarg del
temps i amb entitats similars. A més, ens permetrà poder obtenir una informació
agregada del valor global que aporten les cooperatives de treball a Catalunya.

Podrem donar resposta, d’aquesta manera, a
les qüestions clau que fonamentaran i posaran en valor la nostra aportació
social:

·  Quin tipus de canvi estem
generant des de les cooperatives de treball associat?

·  Quins són els grups
d’interès als que estem aportant valor? Quin impacte estem generant en aquests
grups?

·  Quin retorn econòmic
genera la nostra activitat i com reverteix en la societat?

·  Com contribuïm a la
millora social?

·  Quin impacte tenim en el
nostre entorn?

Per necessitat i per oportunitat
estratègica, demostrem el valor social i econòmic que generem!