Article publicat a Social.cat el 20 d’octubre de 2023.

 

El passat dijous 5 d’octubre, l’Observatori per a la Transformació Social va presentar el 1er Informe sobre la transformació social a Catalunya, document elaborat a partir del mètode d’escolta activa o Social Media Listening, que permet identificar tendències, recollir opinions i avaluar impactes de tot el que s’està dient sobre un terme o una marca a les xarxes socials i a altres fonts d’informació. En aquest cas, i tractant-se del primer informe elaborat pel nou Observatori, vam optar per escoltar el concepte transformació social i tot el que l’envolta a través de tres passos: identificar, entendre i conversar.

Identificar a través de l’escolta activa les mencions rellevants al voltant de la transformació social, ja sigui per part de seguidors de l’OTS o pel seu impacte. I definir indicadors clau de rendiment: nombre de mencions, nombre d’autors i impressions potencials així com altres mètriques rellevants.

Entendre mitjançant la valoració de la polarització de la conversa, per comprendre quins són els protagonistes de la discussió. Així podem comprendre les fonts de dades d’on provenen les mencions.

Conversar per definir el públic objectiu. Descobrir l’audiència que l’Observatori vol comprendre i connectar. Obtenció de respostes a les preguntes d’estudi que es volen respondre, la qual cosa permetrà una major penetració en el target de l’OTS.

Més enllà de la metodologia, l’objectiu de l’estudi es pot resumir en donar resposta a un seguit de preguntes: Què entén la gent per transformació social? Quins són els aspectes i conceptes associats a la transformació social? Quin pes tenen els diferents temes relacionats amb la transformació social? Com estan relacionats els diferents temes entre ells?

Per fer més concreta la investigació i entenent que transformació social és un terme ampli i transversal, vam establir, a partir del Decàleg de la Transformació Social de l’OTS, una sèrie de paraules i conceptes clau que es van analitzar de manera específica: transformació i canvi social, sostenibilitat i medi ambient, economia social, ètica i justícia social, feminismes i LGTBIQ+, riquesa i pobresa, salut i educació.

Resumir les cent quaranta-dues pàgines de l’informe en un article és missió impossible. Per això us convidem a que us el descarregueu i reviseu amb calma. En qualsevol cas, i tal com vam fer a l’acte de presentació, sí que podem avançar sis reflexions que, en forma de pregunta, ens obren el camí per seguir explorant les dades de l’informe i continuar reflexionant sobre la qüestió:

  1. La transformació social és transversal?
  2. Les persones, el centre de la transformació social?
  3. La transformació social és d’esquerres?
  4. Participació, activisme, denúncia i reivindicació?
  5. Esfera política i transformació social: blanquejat d’imatge?
  6. L’economia social i solidària, eina i motor de transformació social?

A partir d’aquest primer informe, des de l’Observatori proposarem noves accions per seguir avançant cap a la creació d’una potent comunitat que treballi a favor de la transformació social. Que passin coses! Aquest és el nostre objectiu. Si no passen coses, no hi ha transformació. Si la massa no fa el procés d’autòlisi primer i el de fermentació després, no tenim pa. Si un grup de dones valentes no s’haguessin plantat davant el poder masclista del futbol, no albiraríem un futur millor per a les nenes que cada dia entrenen a tantes i tantes instal·lacions esportives del nostre país. Fem que passin coses!

Article publicat a Social.cat el 20 d’octubre de 2023.