Des de l’any 2015 el
Programa Aracoop, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, la Confederació de Cooperatives de Catalunya i la Confederació
Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya amb l’objectiu de renovar,
ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa del nostre país, contempla entre
les seves línies d’actuació el foment de la creació de cooperatives d’alumnes a
les escoles. Les accions desenvolupades durant tres edicions han suposat la
creació de 110 cooperatives d’alumnes, 30 de primària i 80 de secundària, amb
la participació de més de 3.000 alumnes. I el total de centres educatius
participants és de 41, 20 dels quals són escoles cooperatives, 13 públiques i 8
concertades.

 

Els model de creació de
cooperatives d’alumnes va serà posat en marxa al nostre país l’any 2010 per la
Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, que agrupa a les
cooperatives de treball (mestres) o de consum (pares i mares) que gestionen
centres educatius.

 

Una cooperativa d’alumnes
és una societat formada i gestionada pels propis alumnes que, amb la
col·laboració del professorat, desenvolupa activitats productives i econòmiques
amb l’objectiu de posar a la venda productes o bé realitzar activitats o
serveis. La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria a través
del procés de creació d’una empresa cooperativa, on la participació i
implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses per ells,
que  alhora són els responsables de la
gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat. Tot
i que existeixen altres propostes que miren d’aproximar el cooperativisme als
estudiants mitjançant materials pedagògics i simulacions, el nostre model es
fonamenta en la pràctica real i efectiva de la creació d’un projecte
cooperatiu. Projecte que es pretén perduri en el temps mentre duri l’estada
dels alumnes impulsors a l’escola.

 

Aquesta experiència de
participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa és l’element
diferencial de la nostra proposta i es concreta en la creació en el marc de
l’escola de cooperatives que es dediquen a activitats tan diverses com la
logística dels actes del centre, els reportatges fotogràfics de les festes, la
organització dels berenars diaris, recaptar fons per la Marató de TV3 o ensenyar
jocs tradicionals als més petits de l’escola. Mitjançant la realització
d’aquestes activitats i de la participació al Consell Rector i a l’Assemblea de
la cooperativa, els nois  noies, sempre amb
l’orientació i suport del professorat, experimenten i coneixen de manera activa
valors com la democràcia, la participació o la solidaritat.

 

L’experiència ens ha
demostrat que és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats
socials com la capacitat de comunicació, el lideratge, l’empatia, la negociació
o la convicció. L’activitat té repercussió en la comunitat, el resultat és
compartit i és motivador perquè té un retorn de reconeixement. És una activitat
interdisciplinària que integra continguts de gestió i organització, economia,
legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més
a més d’una gran varietat de procediments i valors.
L’estructura i funcionament generats estableixen també
ponts de relació i treball entre els alumnes i els professionals que hi
intervenen, facilitant l’eficàcia de les labors tutorials. Pel fet de
tractar-se d’una organització cooperativa, aporta valors democràtics encaminats
a resoldre problemàtiques col·lectives i a donar respostes concretes a les
diferents qüestions de funcionament que es presenten al llarg del curs,
mostrant-se molt eficient en els aspectes que tenen relació amb les habilitats
socials. A més, pedagògicament el projecte recull tots i cadascun dels elements
que requereix el fet educatiu, resultant excel·lent per a desenvolupar el
treball basat en competències de forma global.

 

La
vivència és, per tant, plenament real. Les cooperatives d’alumnes i els seus
membres viuen i experimenten els mateixos conflictes que les cooperatives dels
grans: discussions, desacords, expulsions, dissolucions, … Però també els
èxits i els guanys: negociació, diàleg, pacte, consens, acord, … Una
experimentació que ajuda als infants a créixer en els valors de la democràcia i
a conèixer uns models de fer projecte empresarial que sens dubte els seran
útils quan arribin a l’edat de treballar.

 

Escoles
que ensenyen a crear projecte col·lectiu a partir dels valors democràtics. Amb
D de democràcia, D de diferència, D de donar, D de debatre, D de decidir, D de
dignitat, D de discussió, D de dubtar, D de …