Publicat a:


L’edició 2015 del
Programa Aracoop, impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació i
la Confederació de
Cooperatives de Catalunya amb l’objectiu de renovar, ampliar i enfortir
l’economia social i cooperativa del nostre país, contempla per segon any
consecutiu entre les seves línees d’actuació el foment de la creació de
cooperatives d’alumnes a les escoles. Les accions desenvolupades a l’edició
anterior van suposar la creació de 20 cooperatives, 9 de primària i 11 de
secundària, amb la participació de més de 800 alumnes. Els projectes de creació
de cooperatives d’alumnes es desenvolupen fonamentalment a les escoles de
la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, que agrupa a les cooperatives de
treball (mestres) o de consum (pares i mares) que gestionen centres educatius.
Una cooperativa
d’alumnes és una societat formada i gestionada pels propis alumnes que, amb la
col·laboració del professorat, desenvolupa activitats productives i econòmiques
amb l’objectiu de posar a la venda productes o bé realitzar activitats o
serveis. La seva finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria a través
del procés de creació d’una empresa cooperativa, on la participació i
implicació dels alumnes és la clau, ja que les decisions són preses per ells,
que  alhora són els responsables de la
gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva activitat. Tot
i que existeixen altres propostes que miren d’aproximar el cooperativisme als
estudiants mitjançant materials pedagògics i simulacions, el model Aracoop es
fonamenta en la pràctica real i efectiva de la creació d’un projecte
cooperatiu. Projecte que es pretén perduri en el temps mentre duri l’estada
dels alumnes impulsors a l’escola.

Aquesta experiència de
participació vivencial en un projecte comú de base col·laborativa es concreta
en la creació en el marc de l’escola de cooperatives que es dediquen a
activitats tan diverses com la logística dels actes del centre, els reportatges
fotogràfics de les festes, la organització dels berenars diaris, recaptar fons
per la Marató
de TV3 o ensenyar jocs tradicionals als més petits de l’escola. Mitjançant la
realització d’aquestes activitats i de la participació al Consell Rector i a
l’Assemblea de la cooperativa, els nois 
noies, sempre amb l’orientació i suport del professorat, experimenten i
coneixen de manera activa valors com la democràcia, la participació o la
solidaritat.

L’experiència ens ha
demostrat que és una activitat necessàriament compartida que fomenta habilitats
socials com la capacitat de comunicació, el lideratge, l’empatia, la negociació
o la convicció. L’activitat té repercussió en la comunitat, el resultat és
compartit i és motivador perquè té un retorn de reconeixement. És una activitat
interdisciplinària que integra continguts de gestió i organització, economia,
legislació, coneixement del medi social i natural, aprenentatge i servei a més
a més d’una gran varietat de procediments i valors.
L’estructura i funcionament generats estableixen també
ponts de relació i treball entre els alumnes i els professionals que hi
intervenen, facilitant l’eficàcia de les labors tutorials. Pel fet de
tractar-se d’una organització cooperativa, aporta valors democràtics encaminats
a resoldre problemàtiques col·lectives i a donar respostes concretes a les
diferents qüestions de funcionament que es presenten al llarg del curs,
mostrant-se molt eficient en els aspectes que tenen relació amb les habilitats
socials. A més, pedagògicament el projecte recull tots i cadascun dels elements
que requereix el fet educatiu, resultant excel·lent per a desenvolupar el
treball basat en competències de forma global.
La
vivència és, per tant, plenament real. Les cooperatives d’alumnes i els seus
membres viuen i experimenten els mateixos conflictes que les cooperatives dels
grans: discussions, desacords, expulsions, dissolucions, … Però també els
èxits i els guanys: negociació, diàleg, pacte, consens, acord, … Una
experimentació que ajuda als infants a créixer en els valors de la democràcia i
a conèixer uns models de fer projecte empresarial que sens dubte els seran
útils quan arribin a l’edat de treballar.

Escoles
que ensenyen a crear projecte col·lectiu a partir dels valors democràtics. Amb
D de democràcia, D de diferència, D de donar, D de debatre, D de decidir, D de
dignitat, D de discussió, D de dubtar, D de …