Sou dels que
funcioneu mentalment per cursos o bé per anys naturals? Tot torna a començar al
setembre o bé és l’inici d’any el que marca la pauta? En el cas dels qui
treballem en el sector social i educatiu, el concepte inici de curs és
important. L’agost, tot i que no s’atura l’activitat, marca una frontera que
condueix a una nova arrencada en tornar.   
Aquest curs
que acabem d’encetar es presenta tant o més complex que l’anterior. Incertesa a
l’entorn global, a la societat i al país, dificultats pressupostàries, drets
socials retallats, estat de benestar en qüestió, … El panorama és complicat,
però tots sabem que el sector social continuarà treballant fort per fer front a
les necessitats dels més vulnerables i enfortir les entitats i empreses
socials.
Per a les
cooperatives socials els deures d’aquest curs es concret en sis grans reptes: 
 1. Convertir-se en agents protagonistes
  de la creació d’ocupació de qualitat, especialment per a col·lectius en
  risc d’exclusió, a través dels programes d’inserció i la creació de noves
  cooperatives. Per fer-ho, caldrà estudiar i interpretar les noves
  realitats socials per proposar respostes adients.
 1. Adaptar-se amb la màxima
  flexibilitat a les dificultats: repensar el negoci, diversificar
  l’activitat, capitalitzar l’empresa i millorar la eficiència. I també, si
  cal, estudiar les aliances, en la forma que sigui, com a opció de
  creixement i viabilitat.
 1. Convertir la cooperació
  empresarial, la innovació i la internacionalització en elements clau dels
  processos d’aprenentage i creixement empresarial.
 1. Participar i contribuir,
  incorporant les especificitats del cooperativisme d’iniciativa social, als
  processos de canvi que està vivint el conjunt del cooperativisme:
  modificació de la llei de cooperatives i fusió de les diferents
  federacions de cooperatives catalanes.
 1. Enfortir la vinculació amb el
  conjunt del tercer sector i amb les seves organitzacions representatives,
  implicant-se al màxim en la seva defensa i enfortiment. Les cooperatives
  socials han d’actuar com a baula de connexió del tercer sector amb les
  altres famílies de l’economia social.

Promoure la creació de cooperatives des d’associacions
com a eina de consolidació d’un model empresarial democràtic i participatiu que
garanteix el retorn social de l’activitat econòmica.