Ara fa uns dies, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya presentava
públicament el document
10 mesures per
cooperativitzar els municipis
en el que presenta, de cara a les eleccions municipals
del proper diumenge 26 de maig, les seves propostes per impulsar el
cooperativisme en l’àmbit municipal.

Tal i com diu el document, els darrers anys hem
vist com les administracions locals ja entenen el cooperativisme com a agent
imprescindible de democratització econòmica municipal i desenvolupament local
transformador. Un fet coincident els darrers anys amb una nova onada de
polítiques públiques de foment del conjunt de l’economia social i solidària
(ESS). Tant en l’àmbit local com en el català, les administracions han apostat
per intensificar les mesures de foment i promoció d’un tipus d’iniciatives
socioeconòmiques basades en la propietat col·lectiva, la gestió democràtica, la
limitació del lucre, l’arrelament territorial i el servei al bé comú.

Resumides en 10 punts, les propostes es concreten,
entre d’altres, en temes com dotar la promoció econòmica amb accent cooperatiu,
les finances ètiques, la continuïtat empresarial cooperativa, la concertació
publicosocial, el foment del cooperativisme en l’àmbit educatiu o l’economia
feminista i la democratització de les cures.

En referència a la gestió dels serveis públics
municipals d’atenció a les persones, es proposa prioritzar la concertació
entres les administracions locals i les cooperatives d’iniciativa social, en la
línia de la
iniciativa impulsada des de
la Confederació Empresarial del Tercer
Sector Social de Catalunya
, de la que forma part la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació, per articular una
Llei d’Acció Concertada. La proposta implica assumir les recomanacions de
les Directives Europees i de la pròpia llei de contractes de l’Estat
per excloure els serveis d’atenció a les persones de les lògiques de la
contractació pública, que han comportat una constant devaluació dels
serveis tant en termes de qualitat com de sostenibilitat.
Aquesta exclusió ve justificada pel dret comunitari atenent a les característiques
especials d’aquesta tipologia de serveis i a la vulnerabilitat dels col·lectius
a qui es dirigeixen. En aquests moments, la Confederació i el Govern de
Catalunya estan negociant els termes de la futura llei.

En la mateixa línia de llençar propostes a la
societat, a finals de l’any passat la Sectorial d’Iniciativa Social anunciava
la posada en marxa d’un projecte de resposta global del cooperativisme davant
l’arribada de menors i adolescents que migren sols. La iniciativa començarà amb
un procés de disseny d’accions a llarg
termini i amb voluntat de continuïtat. L’objectiu final és millorar la
integració social i laboral dels menors, especialment quan arriben a la majoria
d’edat i surten del sistema de protecció a la infància i adolescència, sense
obviar la resposta immediata a l’arribada en forma de centres i pisos. La idea
és presentar un primer esbós de la proposta al Govern durant els propers mesos.


Un cooperativisme que proposa en coherència al setè dels
principis del moviment definits per
l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
, que referint-se a la preocupació per la comunitat diu: “Una cooperativa és una organització social vinculada directament amb
la comunitat que l’envolta i en la qual posseeix una participació activa dins
de la vida política de la mateixa. La solidaritat i el benefici mutu no rau
només en millores substancials per als associats de la cooperativa, sinó també
en la millora de la qualitat de vida dels habitants de la comunitat”.