Passada la primera etapa de la pandèmia,
en la que ens hem centrat en recolzar a les entitats del sector per fer front a
l’impacte inicial de la crisi i a activar plans de xoc per donar respostes a
les necessitats immediates, hem entrat en una nova fase en la que és necessari
començar a articular propostes amb la mirada posada en el que ha de venir.

Les entitats socials han demostrat, un
cop més, la seva capacitat d’adaptació i de resposta immediata. Als centres i
domicilis, fent seguiment de casos a distància o teletreballant, les
organitzacions i les seves professionals ho han donat tot, convertint-se en el
front social, en primera línia, per aturar el virus i les seves conseqüències.
Ara, quan entrem en les fases de desconfinament i desescalada, el país
necessitarà un Tercer Sector Social fort, amb capacitat d’entomar i donar
resposta a les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta crisi.

Des de La Confederació, fidels a la
nostra missió al servei de les entitats i de les persones,  hem proposat desplegar un pla que doni suport
i garanteixi la sostenibilitat i l’enfortiment del sector. L’objectiu és, com
sempre, doble. Assegurant la viabilitat de les entitats i l’estabilitat de les
professionals, garantim la continuïtat de l’atenció als col·lectius més
vulnerables i al conjunt de la societat. Com dèiem aquests darrers dies, sense
entitats no hi ha professionals; i sense professionals no hi ha acció social.

Per això, el passat 21 d’abril fèiem
públic el document “Pla de mesures urgents per la reactivació econòmica del
Tercer Sector Social de Catalunya #Covid-19”. Concretat en 12 mesures, el pla
proposa fer un salt endavant en el reconeixement i dignificació del sector
social en general i, en particular, del rol fonamental del Tercer Sector en la
cobertura i garantia dels drets socials de la ciutadania.

Entenem aquestes 12 mesures com a 12
solucions per a la realitat d’un sector que arrossega les conseqüències d’anys
d’infrafinançament, agreujades ara per l’impacte de la crisi de la Covid-19. Per
això les propostes aborden temes com la liquiditat de les entitats i la
garantia d’ingressos, el compliment dels terminis de pagaments, la continuïtat
dels contractes i concerts, l’increment de tarifes, mòduls i pressupostos dels
serveis o la concreció d’una llei d’acció concertada amb les entitats
d’iniciativa social sense afany de lucre com a via per blindar els serveis
d’atenció a les persones front a la mercantilització i l’especulació.

Esperem començar a trobar solucions
aviat mitjançant la creació, tal i com hem proposat, d’un òrgan de coordinació
conjunt entre el Govern de la Generalitat de Catalunya, les entitats
municipalistes i el Tercer Sector Social de Catalunya per desplegar el pla de
reactivació econòmica del sector.

Mentre continuarem treballant sense
defallir convençuts que, com sempre hem fet, ens en sortirem!