“Un vaixell en un port està fora de perill,
però
no és per això per al que es construeix un vaixell”
Grace Hopper – Científica computacional

“La construcció i enfortiment d’un sector d’activitat econòmica depèn de
dos elements clau: un  finançament
suficient i un marc legislatiu que l’acompanyi”. L’afirmació no és meva. És
d’un Conseller del Govern de Catalunya. Però com sabeu les que seguiu
l’activitat de La Confederació és exactament el que venim defensant des de fa
molts anys pel sector social i les nostres entitats i empreses.

Aquests són ara mateix els dos fronts i focus principals de la nostra
activitat. Pel que fa al triple marc legislatiu, podreu veure en aquest mateix
butlletí que poc a poc tot comença a caminar. Els mecanismes de treball per
cadascuna de les tres lleis està acordat i a diferent ritme, comencem a posar
negre sobre blanc. Només és el principi i queda un llarg camí per recórrer,
però sabem que necessitem aquest marc i serem persistents i exigents.

Pel que fa al finançament, la perspectiva és menys positiva. Seguim de prop
el tràmit dels pressupostos, però els primers anàlisis ens diuen que els
actuals números no reflecteixen ni de lluny els compromisos de reconeixement
del sector i de reversió de l’infrafinançament històric que aquest ha viscut.
Internament estem elaborant un estudi dels pressupostos que durant els propers
dies ens permetrà fer una valoració pública més detallada i posar sobre la
taula propostes de canvi que farem arribar al Govern i als grups parlamentaris.

Allò dels pressupostos més socials de la història ja no ens serveix. Fa
massa anys que aquest és l’anunci, però les concrecions posteriors no resolen
els problemes estructurals del sector. Necessitem ja una revisió del
finançament dels serveis que gestionem que, un cop més, hem de recordar són
serveis de titularitat pública, amb tot el que això implica a nivell
d’obligacions i compromisos.

Una part molt important de les activitats que duem a terme les entitats
socials estan vinculades a la Generalitat, ajuntaments i altres administracions
públiques. Per això és indispensable que la millora de la qualitat dels serveis
es faci construint conjuntament, des de la confiança i la lleialtat necessària
entre els seus titulars i el sector. Diàleg franc i obert; transparència i
claredat; dades concretes i anàlisis objectius. I drets i deures per les dues
parts. Només així farem un pas endavant realment transformador.