Aquesta mateixa setmana una
desena de patronals, sindicats, col·legis professionals i entitats del sector
de serveis d’atenció a les persones hem signat un acord
per impulsar la millora de la contractació pública i acabar amb aquelles pràctiques
que no garanteixen la qualitat en l’execució dels contractes.
Les onze organitzacions
signants reclamen a les administracions públiques que aquests tipus de serveis
deixin d’adjudicar-se a l’opció més econòmica, com passa ara massa sovint.
Entre d’altres mesures, proposen que s’introdueixi un mínim en la valoració
qualitativa i que no s’acceptin ofertes econòmiques desproporcionadament
baixes. L’objectiu final d’aquesta iniciativa és preservar la qualitat, la
viabilitat i la sostenibilitat d’uns serveis públics sociosanitaris i d’atenció
a la infància, la joventut, la dependència, la discapacitat i altres grups
particularment vulnerables.
Que aquest acord hagi arribat a
bon port és una gran notícia per un doble motiu. En primer lloc, pel fet en si.
Que organitzacions tant diverses, amb interessos no sempre coincidents, hagin
culminat un procés d’aquestes característiques és una bona senyal de cara al
futur del sector. I per altra banda, pel que pot suposar a nivell de canvi en
les regles del joc. Els signants tenen previst demanar la creació d’una taula
de treball amb el Govern de Catalunya i altres administracions i agents
implicats on poder explicar i concretar les propostes que recull l’acord. I és
aquest espai de diàleg el que pot obrir noves perspectives pel que fa a
garantir la qualitat dels serveis.
Les cooperatives d’iniciativa
social de la Federació, doblement representades a l’acord en tant que membres
de la Confederació i de la Taula, ens sentim plenament alineades amb el seu
contingut i amb les propostes que incorpora. Especialment perquè focalitza la
seva incidència en dos aspectes intrínsicament vinculats segons la nostra
opinió: preservar la qualitat dels serveis públics d’atenció a les persones,
però també la de l’ocupació generada pel sector. A més, la cooperació forma
part del nostre dia a dia, per la qual cosa apostem per aquests tipus de
processos participatius que demanen la construcció conjunta i compartida des
d’enfocaments diferents.
Les accions que s’estan duent a
terme en diferents fronts per avançar en aquest tema, que inclou aquest acord
però també la interlocució amb l’Ajuntament de Barcelona en matèria de
contractació pública o les propostes de nous models de concertació que s’han
fet arribar al Departament de Benestar i Família, han de concretar-se com més
aviat millor. A la presentació de l’acord, es remarcava la voluntat de
contribuir a impulsar un model propi i referent de contractació pública que
sigui reflex de la importància que la ciutadania dóna a l’estat de benestar.

La voluntat política d’apostar per aquest
model propi ens ha arribat de forma recurrents des de les diferents
administracions i partits polítics. Ara només cal que trobem entre tots la
manera de fer reals i efectives les bones pràctiques que garanteixin la
qualitat i sostenibilitat dels serveis, passant de les paraules als fets. Si
més no, partim d’un punt inicial compartit i expressat per tots: la voluntat de
posar a les persones per davant de tot.