Publicat a:

Final de
curs intens. Temperatura ambient alta; i la no climàtica, també. En aquest
entorn, les cooperatives d’iniciativa social hem viscut aquests darrers mesos uns
quants esdeveniments que suposen bones notícies i reforç de cara al futur. Notícies
vinculades als àmbits legislatiu, financer i institucional.
En primer
lloc, nova Llei de
cooperatives de Catalunya
. Aprovat pel Parlament de Catalunya el passat 18
de juny, el nou text substitueix l’anterior, que datava de l’any 2002 i pretén
crear un marc jurídic flexible amb diferents alternatives perquè cada
cooperativa, en l’exercici de la seva autogestió, pugui adaptar el seu
funcionament a les seves necessitats i objectius. Globalment i pel conjunt de
cooperatives incorpora un seguit de novetats importants, entre les que podem
destacar la creació de la figura de persona sòcia temporal,
la introducció de les eines telemàtiques en la convocatòria
d’assemblees i el dret informació de les persones sòcies, la incorporació de persones
no sòcies al Consell Rector, la reducció del
percentatge de dotació al Fons de Reserva Obligatori o
la modificació del percentatge o la destinació dels fons en cas de dissolució de la
cooperativa.
Pel que fa a
la especificitat del cooperativisme d’iniciativa social, la nova llei continua
recullin a través de dos articles (143 i 144) les condicions i requisits per
ser reconegudes com a tals. El redactat d’aquests dos articles és exactament el
mateix que el de la llei 2002, sense que s’hagi modificat ni una coma. Així ho
va proposar la Sectorial d’Iniciativa Social en ser consultada, entenent que
l’articulat recollia perfectament la realitat d’aquest tipus de cooperatives i
les vinculava de manera clara als altres tipus d’organitzacions sense ànim de
lucre.
A nivell
financer, celebrar la presentació la mitjans de juliol de Capitalcoop,
un nou programa per finançar a les cooperatives dotat amb 400.000 euros. L’instrument,
que es posarà en marxa a partir del conveni signat entre la  Direcció general d’Economia Social i
Cooperativa de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Seira, les cooperatives
Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare Banca Ètica i Coop57 i les societats Avalis i
Oinarri, permetrà subvencionar fins a la meitat de l’import dels prèstecs
demanats pels socis destinats a capitalitzar una cooperativa o societat
laboral. Aquest 50% no podrà superar els 2.000 euros. També es podrà aplicar
descompte al tipus d’interès del crèdit.
D’aquesta
manera Capitalcoop, que és la culminació d’un procés iniciat fa dos anys per la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i la Fundació Seira,  és converteix en una interessant eina per
resoldre una de les principals dificultats de les cooperatives, incentivant i
facilitant la seva capitalització amb aportacions dels seus socis i sòcies,
siguin persones físiques o jurídiques. Així, millora la seva posició financera
a l’hora d’accedir al finançament necessari per reforçar el creixement i
consolidació de l’empresa. Una eina especialment interessant per a les
cooperatives socials, ja que moltes d’elles tenen un important número de socis
i sòcies en tant que els serveis d’atenció a les persones passen necessàriament
pels professionals com a principal eix de l’activitat.
Finalment,
destacar l’elecció dels representants de la Sectorial d’Iniciativa Social per
formar part de la nova junta directiva de la Taula
del Tercer Sector Social de Catalunya
, sorgida l’assemblea general
celebrada el passat 16 de juliol. Aquest fet, que es produeix dos mesos després
que l’assemblea de La
Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
, ens designés per
ocupar la presidència de la organització, suposa la culminació d’un procés
col·lectiu que ha permès explicar i posicionar les propostes del cooperativisme
d’iniciativa social i teixir complicitats amb el conjunt del tercer sector per
donar resposta de manera conjunta a les necessitats dels col·lectius que atenem
i de les entitats que en formen part.
El setembre
de fa dos anys ens marcaven en
aquest mateix portal
un seguit de reptes pel curs que començava. Com podeu
comprovar, alguns d’ells han quedat assolits amb els fets comentats i d’altres
continuen vigents. El proper curs els encarem amb les mateixes ganes i il·lusió
de sempre, endegant com sempre propostes de transformació social que permetin
millorar la qualitat de vida de les persones del nostre país.    

Bon estiu a
tothom!