Publicat a:

El 2015 serà un any farcit de
convocatòries electorals i per tant, un any ple d’oportunitats perquè la
ciutadania expressi la seva opinió. Les eleccions són també el moment en que
els partits polítics s’obren a escoltar les propostes que els arriben de les
diferents organitzacions i agents socials. La primera cita la tenim marcada pel
24 de maig amb les eleccions municipals. Aquell dia cadascun de nosaltres
tindrà l’opció d’escollir als representants que definiran les polítiques del
nostre municipi durant els propers quatres anys. Els ajuntaments, en tant que
poder polític i òrgan de gestió més proper als ciutadans, són claus per
desenvolupar polítiques de generació d’ocupació i d’inserció que garanteixin la
necessària cohesió social. És per tot això que des de la Federació de
Cooperatives de Treball hem fet arribar un seguit de propostes i mesures a
totes les formacions polítiques amb voluntat que siguin incorporades als
programes de govern. L’objectiu final no és altre que promoure les cooperatives
de treball, una forma d’empresa basada en les persones, amb valors i capaces
d’oferir solucions concretes un bon nombre de problemes existents a la
societat, especialment la manca de feina.
Des del cooperativisme defensem que la
creació d’ocupació és la primera i la més important de les polítiques socials,
ja que treballar és la base del desenvolupament de les persones i de
l’estabilitat de les famílies. Per això treballem potenciant la creació de
cooperatives i les dades ens diuen que anem avançant: l’any 2014 les
cooperatives van generar a Catalunya 2.174 llocs de treball, una xifra que
representa un increment del 5,6% respecte l’any anterior; el 80% de l’ocupació
generada a les cooperatives és de caràcter indefinit; gairebé el 50% de llocs
de treball a les cooperatives els ocupen dones; més del 5% de les persones que
formen part de les cooperatives de treball són menors de 25 anys; fins a un 45%
són menors de 40 anys; i les cooperatives representen el 3% del PIB a
Catalunya. Aquests indicadors reafirmen la voluntat d’aportar des d’un model
empresarial de l’economia social que aporta generació d’ocupació estable i de
qualitat, desenvolupament humà i professional de les persones membres i cohesió
i solidaritat als territoris on actua.
Les propostes s’articulen en dos eixos:
la promoció de la cultura cooperativa i l’impuls de l’enfortiment i la
consolidació de les cooperatives. Pel que fa al primer, d’entre les mesures
destinades a la promoció, destaquen la creació de mecanismes de suport específic
per a la incorporació de persones joves, menors de 25 anys, a les cooperatives
i el foment de l’aprenentatge del cooperativisme a les escoles de primària i
secundària mitjançant accions com la creació de cooperatives d’alumnes o el
programa Fescoop. També l’increment de
les dotacions pressupostàries dels programes municipals destinats a la creació de
cooperatives i la col·laboració en programes com Municipi
cooperatiu
o Barri
cooperatiu
. I finalment, el reconeixement del cooperativisme com agent
social i econòmic amb presència en el diàleg institucional i en els espais de
decisió econòmica i laboral on s’impulsen polítiques de formació, treball i desenvolupament
social i local.
El segon eix, contempla accions
d’enfortiment i consolidació com establir incentius econòmics que afavoreixin
la creació de noves cooperatives (ajuts a la constitució i a la incorporació de
persones sòcies, ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en
cooperatives de treball). Específicament, creació d’un fons de garantia per
donar suport a les empreses en concurs de creditors amb voluntat de continuïtat
sota el model cooperatiu. Pel que fa a als concursos públics i pensant
especialment en la important contribució de les cooperatives d’iniciativa
social en la gestió de serveis municipals vinculats als sectors social i
educatiu, es proposa l’aplicació eficient de clàusules socials en la
contractació basades en el compromís efectiu de creació d’ocupació, el
desenvolupament local i la cohesió social. Finalment, demanem la creació
d’instruments que millorin l’accés al finançament i la capitalització de les
cooperatives per a la realització de nous projectes i per una òptima adequació
financera i l’impuls de mesures que promoguin la innovació a les cooperatives
mitjançant accions d’orientació i assessorament com jornades i cursos de
sensibilització per accedir a nous mercats que les facin créixer.

Totes aquestes propostes s’articulen en torna a la idea que una aposta
política per propostes econòmiques vinculades al cooperativisme passen
necessàriament per apostar per l’economia social com a sector i model econòmic
vàlid pels municipis, i molt en especial, per la producció de serveis en àmbits
claus com el social. Cal que sigui considerat de manera transversal als
programa electorals i en els posteriors programes de govern. L’aportació del
nostre sector és fonamental per afrontar la crisi social, en la perspectiva de
construir ciutats i pobles molt més cohesionats socialment. Això és així perquè
l’economia social aporta uns valors socials que donen resposta a la crisi de
valors que està en l’origen de la crisi actual i de la inestabilitat del
sistema econòmic. Restem a l’espera per conèixer el que ens ofereixen els
futurs alcaldes i alcaldesses del nostre país.