Equips
esportius del món que fonamenten el seu èxit en la feina amb les categories
inferiors; formar des de ben petits als futurs esportistes en els valors i
model del club. Països amb indicadors d’èxit pel que fa a resultats acadèmics o
a índexs d’ocupació laboral, que tenen en comú la inversió en polítiques
educatives. O el bon funcionament de campanyes de sensibilització i prevenció
en temes ambientals, de salut o de civisme fonamentades en la incidència sobre
els infants. Són exemples, entre molts, que treballar amb la pedrera funciona i
dona fruits.

Aquesta
aposta per la pedrera està en la base del projecte cooperatives d’alumnes que
des de fa anys desenvolupa la Federació
de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
amb el suport de la Direcció
General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, a través del programa
Aracoop. Tal i com explicàvem en aquest mateix espai, amb l’article
Escoles de
democràcia
, una cooperativa d’alumnes és una societat
formada i gestionada pels propis alumnes que, amb la col·laboració del
professorat, desenvolupa activitats productives i econòmiques amb l’objectiu de
posar a la venda productes o bé realitzar activitats o serveis. La seva
finalitat principal és la de potenciar l’emprenedoria a través del procés de
creació d’una empresa cooperativa, on la participació i implicació dels alumnes
és la clau, ja que les decisions són preses per ells, que alhora són els responsables
de la gestió social i econòmica de l’empresa i dels resultats de la seva
activitat. I tot des d’una experiència plenament vivencial que potencia i
consolida el coneixement i integració dels valors cooperatius. Es tracta de
cooperatives creades fonamentalment per alumnes d’escoles cooperatives, però
també participen al projecte escoles i instituts públics i escoles
concertades. 

La
feina realitzada des del 2012 va permetre tancar l’any 2015 amb una seixantena
de cooperatives actives. Aquest fet ens va animar a organitzar la primera
trobada de cooperatives d’alumnes. Així, el mes de novembre de l’any passat,
representants d’aquestes iniciatives es reunien a l’auditori de Barcelona
Activa per compartir els diferents projectes i posar en marxa eines de treball
conjunt com
www.cooperativesalumnes.cat.
Aquell dia, vam adquirir un compromís públic: posar en marxa durant el primer
semestre del 2016 la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya.

Avui
podem dir que hem aconseguit l’objectiu fixat. Fa poques setmanes, el 9 de
maig, celebràvem a CaixaForum
l’assemblea
constitutiva
d’Alumnes.coop,
que és com s’anomena la nova federació. Sota la tutela i acompanyament de la
“federació del grans”, els representants de les cooperatives d’alumnes van
validar el cens de cooperatives creat, van aprovar els estatuts de la federació
i van votar per escollir el Consell Rector. Així, el Jan, l’Alba, el Nicola, la Marina, la Gala, l’Adrià, l’Alfonso, el
Javier, l’Albert i la Mar
, després d’explicar els seus motius per
presentar-se i defensar la seva candidatura, es convertien en els primers consellers
i conselleres d’Alumnes.coop, escollits democràticament pels seus companys. Deu
valents i valentes, d’entre 12 i 17 anys, que ens van donar aquell dia una
lliçó de compromís i responsabilitat.

I
ara, quin seran els següents passos? Doncs de manera immediata, la primera
reunió del Consell Rector, que haurà d’escollir entre els seus membres el
president o presidenta i la resta de càrrecs. I a partir d’aquí, a treballar. Cal
definir pla de treball, dissenyar logotip, planificar l’acció a les xarxes
socials, repartir-se tasques, … Ganes i creativitat no en faltaran, n’estem
segurs.

Alumnes.coop
és ja una realitat que ens fa mirar el futur amb una mica més d’optimisme als
qui creiem i apostem per l’economia social. La pedrera té potencial i si ho fem
bé, el relleu generacional està garantit.