Acció
concertada amb el Tercer Sector. Aquest és el nom de la cosa. Un nom que les
entitats del Tercer Sector haurem d’incoporar al nostre imaginari des de ja.
Perquè durant els propers mesos en parlarem molt.

La
passada setmana, des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de
Catalunya es va distribuir entre les federacions membres la proposta “Per una gestió de serveis públics
d’atenció a les persones amb la iniciativa
social sense afany de lucre a
través de l’acció concertada”. 

El document constitueix la concreció d’una proposta
elaborada de manera col·laborativa pel conjunt de les entitats socials del
nostre país. I és també la culminació d’un procés, iniciat ja fa anys, per
aconseguir el reconeixement del Tercer Sector Social com aliat estratègic i
preferent de les administracions en la gestió de serveis públics d’atenció a
les persones. Per fer-ho, es proposarà un pacte de país que a través d’una llei
concreti el nou model.

Per
primera vegada ens trobem davant d’un marc jurídic que permet desenvolupar un
nou model de col·laboració que, per sobre de qualsevol altra consideració, ha
de garantir la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de
l’atenció. Aquesta finestra d’oportunitats ve donada per les Directives
Europees de Contractació  Pública i per
la seva recent transposició a l’ordenament jurídic de l’Estat. Si bé és cert
que el Govern de Catalunya ha aprofitat part d’aquestes oportunitats i ha fet
avenços significatius, encara es pot anar més enllà.

Des de
la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social de la Federació hem participat
en la elaboració de la proposta i li donem ple suport. Entenem que suposa una
gran oportunitat per consolidar el paper de les empreses socials en la gestió
de serveis públics del nostre país.

Es
proposa un nou marc legislatiu que doni cobertura a un nou model de
col·laboració publicosocial. Un model basat en una organització de la provisió
dels serveis al marge de la llei de contractes, mitjançant l’acció concertada,
amb una consideració àmplia i transversal de serveis d’atenció a  les persones, més enllà dels serveis regulats
a la Cartera de Serveis Socials, reconeixent les especificitats de cada àmbit
d’actuació, i amb la iniciativa social no lucrativa com a aliada estratègica. Perquè cal recordar que la iniciativa
social sense afany de lucre que gestiona serveis a les persones a Catalunya
avui en dia és el Tercer Sector Social.

Els
serveis socials no han de ser negoci, ni especulació, ni font d’enriquiment
d’uns pocs. D’aquí que la proposta presentada s’articuli a partir dels valors i
els postulats de l’Economia Social i per tant, el seu desenvolupament
contribuirà a enfortir una altra manera de fer economia, una altra manera de
fer empresa, més social i amb les persones al centre. Perquè el Tercer Sector  és, sens
dubte, l’Economia Social que gestiona serveis d’atenció a les persones.

El
document consta de tres parts diferenciades: una primera que explica el
plantejament global de la proposta; una segona amb la fonamentació jurídica; i
finalment, amb la voluntat de ser propositius, una tercera part amb l’articulat
d’una futura llei reguladora de la gestió de serveis públics d’atenció a les
persones amb la iniciativa social sense afany de lucre a través de l’acció
concertada.

Us
convidem a conèixer la proposta i a fer-la realitat entre tots i totes!