El 2019 és any de celebració per a
les cooperatives socials. Ja han passat vint- -cinc anys des de la creació de
la Sectorial d’Iniciativa Social, que va néixer l’any 1994 en el si de la
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya. Aquest fet va suposar la
culminació del procés iniciat per un grup de cooperatives del sector social que
es venien reunint regularment per compartir idees i estratègies.

Avui parlem d’una realitat plenament
consolidada. Cent seixanta cinc cooperatives formen part de la Sectorial, amb
una diversitat d’àmbits d’actuació que és reflex de l’evolució que ha viscut el
sector durant tots aquests anys. El cooperativisme, que històricament ha sabut
donar resposta i adaptar-se a les demandes econòmiques i socials de cada
moment, també va saber ajustar les seves propostes a les necessitats que la
construcció de l’estat de benestar del nostre país va anar dibuixant.

Des d’un principi, la tasca del grup
impulsor de la Sectorial a principis dels 90 va tenir una doble mirada. A
nivell intern, per reforçar i consolidar els diferents projectes empresarials.
I externament, difonent el model cooperatiu en la gestió de serveis socials i
contribuint de manera activa a l’articulació del sector que llavors començava.
Això va fer que alguns dels responsables cooperatius d’aquella època
participessin activament en la creació primer, l’any 1997, de l’Associació
Empresarial de la Iniciativa Social, precursora de l’actual Confederació del
Tercer Sector Social de Catalunya i, posteriorment, en el naixement de moltes
de les estructures de segon i tercer nivell que es van anar creant.

Arribem als vit-i-cinc anys amb
forces renovades i amb el sarró ple de projectes i propostes. Així, l’any 2019
ha coincidit amb la posada en marxa o la consolidació d’un seguit d’iniciatives
que han de dibuixar el futur immediat de la nostra organització. 

En primer lloc, hem elaborat el pla d’acció
2020-2022, anomenat de manera il·lusionant “La
Sectorial que somiem”
i on hem concretat el somni compartit en sis línies
de treball, concretades en divuit accions temporalitzades i mesurables.

També aquest any hem dissenyat, amb la previsió de donar-lo
a conèixer públicament a final d’any, el Pla
Acollim.coop
, que és la proposta integral del cooperativisme per a l’acollida
dels joves migrants no acompanyats a Catalunya. Aquest pla integral està
previst que es desenvolupi en quatre fases al llarg de quatre anys, del 2019 al
2022, de forma progressiva. L’objectiu final és donar resposta, de manera
complementària a altres iniciatives i des de totes les branques del
cooperativismes i de l’economia social, a les necessitats dels joves,
especialment a partir dels divuit anys.

 

Una altra acció engegada amb la mirada posada en el
futur és la creació de la comissió de Cooperatives
Educatives
, que agrupa a les cooperatives especialitzades en educació,
lleure i formació i que ha definit una proposta conjunta recollida en el
document “15 principis bàsics i valors
compartits”
. La idea és avançar cap a models de gestió de serveis educatius
i de lleure des dels valors del cooperativisme i l’economia social.

 

Finalment, un quart eix de treball ens permetrà durant
el proper any tancar la posada en marxa de ValorSocial.coop,
l’eina pròpia de càlcul de l’impacte i retorn social i econòmic. Així, a través
d’una acord de col·laboració científica amb la Universitat de Girona, es durà a
terme un estudi sobre la monetització i el retorn social dels serveis que
ofereixen les cooperatives d’iniciativa social.

Com veieu, un seguit de projectes
que continuen la tradició propositiva de les cooperatives d’iniciativa social i
reafirmen la seva voluntat transformadora. La celebració del 25è aniversari tindrà lloc el proper divendres 29 de novembre, a les 12h, a la
sala d’actes de les Cotxeres de Sants
. Hi esteu totes convidades!